Рішення сесій селищної ради
УКРАЇНА
Білозерська селищна рада
Білозерського району Херсонської області
ПРОЕКТ
РІШЕННЯ
27 сесії VІ скликання

28 грудня 2012 року № 293

Про Програму соціально-економічного
розвитку підвідомчої території та галузевих
програм на 2013 рік

Розглянувши проект Програми соціально-економічного розвитку підвідомчої території та галузевих програм на 2013 рік , керуючись  пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
В И Р І Ш И Л А :
1.      Затвердити Програму соціально-економічного розвитку підвідомчої території та галузевих програм на 2013 рік (додається).
2.      Розглянути звіт про виконання Програми соціально-економічного розвитку підвідомчої території та галузевих програм за І півріччя 2013 року в ІІІ кварталі 2013 року, звіт про виконання Програми соціально-економічного розвитку підвідомчої території та галузевих програм за  2013 рік в І кварталі 2014 року.
3.      Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії селищної ради.

Селищний голова                                                                      О.В.Царюченко


вик. Степаненко С.В.

Програми   соціально - економічного розвитку

підвідомчої території  та галузевих програм на 2013 рік


1. Аграрний сектор
            На території ради для сільськогосподарського виробництва всього використовується 6498,03 га земель сільськогосподарського призначення, з них 6324,37 га сільськогосподарських угідь, в тому числі ріллі 5424,56 га, багаторічних насаджень 207,7 га з них: 140,7 садів, 67,0 га виноградників, 675,1 га пасовищ. Основний напрямок діяльності товаровиробників та фермерських господарств – вирощування зернових та технічних культур.
Під урожай 2012 року було засіяно 2756 га пшеницею та рапсом озимими, але в зв’язку з несприятливими погодними умовами до закінчення сівби ярих культур збереглося озимих лише на площі 591,89 га. Крім того 647.85 га засіяно соняшником, 926,16 га ярим ячменем. Основний напрямок діяльності громадян – мешканців селища на земельних ділянках, наданих для ведення особистих селянських господарств – вирощування овочів з відкритого та закритого ґрунту, картоплі, однорічних та багаторічних трав. 187,1 га в господарствах населення було засіяно овоче-баштанними культурами, 64,89 га картоплею. Валовий збір овочів склав 10065,98 ц, картоплі – 5684,0 ц.
Повна ліквідація базового господарства на підвідомчій території привела до того, що тваринництво, як складова частина сільського господарства має розвиток лише в господарствах населення. Відсутність стабільної кормової бази в 2012 році не дала можливості населенню збільшити поголів’я ВРХ та свиней в підсобних господарствах порівняно  з 2010 - 2011 роками.
Аналіз стану загальних обсягів виробництва в галузі сільського господарства на території селищної ради в 2012 році показує зниження валового збору в порівнянні з 2010 - 2011 роками, але загальна кількість зібраної сільськогосподарської продукції гарантує продовольчу безпеку населення на підвідомчої території.
Основні проблеми розвитку сільського
господарства на території селищної ради:
- зниження родючості ґрунтів, неефективне використання потенціалу зрошуваних земель;
- у структурі виробництва сільськогосподарської продукції переважає дрібнотоварне виробництво, у якому виробляється 50% всієї продукції з низьким рівнем застосування сучасних технологій;
- низький рівень забезпечення кредитними ресурсами;
- технологічне зношення основних виробничих фондів;
- повільний розвиток інфраструктури збуту аграрної продукції:
- розвиток тваринництва, як складової частини сільського господарства, лише в господарствах населення, зменшення поголів’я великої рогатої худоби.


2. Розвиток земельних відносин
Політика щодо розвитку земельних відносин на території селищної ради у 2013 році полягатиме, насамперед, у забезпечені реалізації відповідних положень Конституції України та інших законодавчих актів у сфері земельної реформи та передбачатиме:
-                                             розмежування земель державної та комунальної власності, визначення порядку придбання земельних ділянок для державних потреб і потреб територіальної громади селища;
-                                             набуття громадянами та юридичними особами прав власності на земельні ділянки різного цільового призначення (за винятком тих, які відповідно до закону не можуть передаватися у власність) шляхом безоплатної приватизації;
-                                             забезпечення ефективного використання земельних ділянок, які перебувають в комунальній та державній власності, шляхом передачі їх в оренду громадянам та юридичними особам;
-                                             установлення на місцевості меж земельних ділянок усіх форм власності, посвідчення права власності на землю відповідними державними актами;
-                                             надання дозволу на зміни характеру використання земельних ділянок усіх форм власності;
-                                             запровадження порядку встановлення обмежень і обтяжень права власності на землю та права користування землею.
Приватизація земель та розвиток орендних відносин на землях сільськогосподарського призначення.
Власниками права на земельні частки (паї) та власниками земельних ділянок на території селищної ради на початок 2013 року укладено 792 договорів оренди, 423 з них пройшли державну реєстрацію.  Площа переданих в оренду паїв – 2622,03 га. Загальна запланована сума виплат за оренду паїв відповідно до зареєстрованих договорів в 2012 році складала 359,2 тис. грн., середній розмір орендної плати на 1 гектар складає 425,90 грн. Орендодавці – власники земельних паїв отримали орендної плати на загальну суму 359,2 тис. грн. (100 % від загальних обсягів).
За станом на 01.01.13 року 397,31 га сільськогосподарських земель державної власності передані в оренду підприємствам та фізичним особам, що складає 27 % від загальної кількості земель запасу та резервного фонду – 1739,9 га. Загальні обсяги нарахованої орендної плати за землі запасу у 2012 році складали 47,44 тис. грн., на 20.12.12 року сплачено 39,86 тис. грн. Розмір орендної плати за 1 га земель запасу по селищній раді становить 119,40 грн.
Із загальної кількості земель державної власності (земель запасу) залишилися вільними на кінець 2012 року 279,32 га ріллі. Даний об’єм землі використовується мешканцями селища для випасання худоби.
На підвідомчій території функціонують 10 фермерських господарств, які використовують 345,05 га землі, з них 295,4 га сільськогосподарських угідь, в тому числі – 136,5 га ріллі.
На території населеного пункту виділено 15,1 га для ведення колективного садівництва мешканцям селища, 80 ділянок на площу 5,56 га передані громадянам у власність шляхом безоплатної приватизації.
Населення смт Білозерка для задоволення власних потреб у сільськогосподарській продукції використовує 185,3 га землі для ведення особистих селянських господарств. Загальна кількість ділянок даного призначення – 286, в тому числі 75 надано робітникам соціальної сфери.
Для більш ефективного використання земель сільськогосподарського призначення на підвідомчій території необхідно на протязі 2013 року закінчити видачу державних актів на право власності на земельні ділянки власникам сертифікатів на право на земельні частки (паї), задовольняти потреби громадян у земельних ділянках для ведення особистих селянських господарств, сприяти створенню сталих землекористувань сільськогосподарських підприємств шляхом укладення довгострокових договорів оренди земельних часток (паїв), підвищенню розмірів орендної плати за використання земельних паїв до 3.0 % від грошової оцінки земельної ділянки, вживати заходи для більш ефективного використання земель запасу, що перебувають в державній власності, використання малопродуктивних земель шляхом створення на них високопродуктивних пасовищ для наявного поголів’я сільськогосподарських тварин.
Орендні відносини на землях несільськогосподарського призначення.
       На протязі 2010 - 2011 років на території селищної ради продано дві земельних ділянки несільськогосподарського призначення загальною площею 0,0770 га на суму 33,524 тис. гривень.
Станом на 01.01.13 року в оренду передано для ведення комерційного діяльності фізичним та юридичним особам 105 земельних ділянок, загальною площею 12,70881 га., обсяги плати за оренду земель даного призначення складають на рік 427,291 тис. грн. Станом на 01.12.12 року сплачено 550,428 тис. грн., що становить 128,8 % від загальної суми.
Здійснення інвентаризації земель та встановлення меж населених пунктів на території селищної ради.
Для більш ефективного використання земель несільськогосподарського призначення та збільшення надходжень до бюджету необхідно вжити заходи щодо набуття права на оренду земельних ділянок державної та комунальної власності виключно на конкурентних засадах, продаж вільних від забудови земельних ділянок комунальної власності здійснювати виключно на аукціонах, продаж земельних ділянок під раніше приватизованими об’єктами та тими, що приватизуються.
Необхідно також проведення робіт по інвентаризації земель та встановленню меж населених пунктів, які нададуть можливість отримати та використовувати з метою оподаткування та планування використання земельних ресурсів реєстр землекористувачів, власників земельних ділянок із зазначенням площі їх ділянок, списки землекористувачів, що не мають документів на право користування або права власності на землю, перелік земель, що не використовуються або використовуються не за цільовим призначенням, перелік самовільно захоплених земельних ділянок та земель порушених, підтоплених, забруднених органічними та іншими видами відходів. Крім того, інвентаризація земель є базою для проведення розмежування земель державної та комунальної власності, яке в свою чергу встановить чіткий порядок розпорядження землями в межах населених пунктів.
Встановлення меж населених пунктів на території селищної ради здійснювалось в 1992 році на початку проведення земельної реформи.
Матеріали по встановленню меж застаріли, що призводить до значної кількості порушень земельного законодавства України. Але проведення інвентаризації земель та встановлення меж населених пунктів ускладнюється відсутністю в місцевому бюджеті достатнього фінансування на проведення цих робіт. Дане питання потребує вирішення на рівні центральних органів виконавчої влади .
В першому півріччі 2011 року селищною радою була проведена робота по розробці технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів на підвідомчій території, що дає можливість збільшити надходження до бюджету селищної ради від плати за використання земельних ділянок.
Розмежування земель державної та комунальної власності, яке  передбачене Законом України „Про розмежування земель державної та комунальної власності”, полягає у здійсненні організаційно-правових заходів щодо розподілу земель державної власності на землі територіальної громади і землі держави, а також щодо визначення і встановлення в натурі меж земельних ділянок державної та комунальної власності.
 Для проведення цих робіт необхідно вжити заходи щодо збільшення надходжень до місцевого бюджету від плати за землю та продажу земельних ділянок комунальної власності, за рахунок перерозподілу цих коштів між бюджетами всіх рівнів у відповідності до Закону України „Про плату за землю”
3. Енергозабезпечення та енергозбереження
            Одним з основних факторів, які визначають можливості розвитку економіки підвідомчої території, є забезпеченість усіх її складових паливно-енергетичними ресурсами. Основними цілями у сфері енергозбереження є:
-            перехід до нової енергозберігаючої моделі розвитку галузей економіки;
-            формування та безперервне вдосконалення економічних та організаційних механізмів, які спрямовані на забезпечення стабільного  постачання населенню та економіці підвідомчої території енергоносіїв, раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів;
-            зниження рівнів питомого енергоспоживання.
            Ключовими проблемами паливно-енергетичного комплексу підвідомчої території селищної ради є:
- надвисока енергоємність споживання енергетичних ресурсів у галузях економіки і соціальній сфері;
- низький рівень впровадження енергоефективних технологій, обладнання та використання енергії нетрадиційних і відновлюваних джерел;
- високий рівень фізичної зношеності та моральної застарілості технологічного обладнання в усіх галузях економіки селищної ради.
Створення умов для розвитку на підвідомчій території селищної ради ефективного паливно-енергетичного комплексу потребує здійснення  таких заходів:
- стимулювання обов’язкового планування здійснення енергозберігаючої політики в усіх сферах господарювання та відповідне його фінансове супроводження;
- розроблення та впровадження заходів з енергозбереження;
- недопущення не грошових форм розрахунків за енергоносії;
- інтенсифікація процесів запровадження енергозберігаючих технологій, а також заходи, спрямовані на зниження енергоємності, в господарському комплексі;
- розв’язання соціальних та екологічних проблем галузей паливно-енергетичного комплексу;
- запровадження на підвідомчій території селищної ради ефективних економічних механізмів стимулювання раціонального використання енергоресурсів.
Виділення коштів на виготовлення проекту будівництва вуличного освітлення.
Зобов’язати керівників підприємств та приватних підприємців по обов’язковому освітленню фасадів приміщень.
4. Зв’язок та транспорт
            Пріоритетними напрямками на 2013 рік є подальше впровадження цифрового обладнання на селищній телефонній мережі, забезпечення надання послуг, створення вузлів доступу до Інтернету, а також підвищення якісних показників роботи електрозв'язку. Цех електрозв'язку протягом наступних років зберігатиме тенденцію щорічного зростання обсягів надання послуг зв'язку. Надалі триватиме розвиток засобів і мереж зв'язку, залучатимуться інвестиції, що позитивно вплине на ділову активність і економічну ситуацію.
5.Житлова політика та житлово-комунальне господарство
5.1. Житлова політика
Введення в експлуатацію загальної площі житла за  період 2009-2012 років
Показник
2009 рік
2010 рік
2011 рік
2012 рік
2013 рік
план
Введено загальної площі житлових будинків за рахунок усіх джерел фінансування (тис. кв.м.)
3,5
2,8
2,5
2,5
2,8
% до попереднього року
125
80,0
65,7
100

В 2012 році  на території селищної ради побудовані та введені в експлуатацію 19 житлових будинків загальною площею 2,5 тис. кв. метрів. Обсяги введеного в експлуатацію житла не знизилися в порівнянні з 2011 роком.
Основними проблемами в житловому будівництві є обмеженість бюджетних коштів, відсутність фінансово-кредитних механізмів залучення коштів населення та довгострокових банківських кредитів у житлове будівництво, а також стимулів для вкладення інвестицій у житлове будівництво.
Виходом на сьогоднішній день є розширення фінансової підтримки центральними та місцевими органами виконавчої влади довгострокового кредитування будівництва житла для молодих сімей та сільських забудовників за програмою “Власний дім”.
З метою підтримки забудовників сприяти спрощенню діючої дозвільної системи у будівництві та порядку приймання об’єктів в експлуатацію.
У реформуванні житлово-комунального господарства керуватись реалізацією державної політики у житлово-комунальній сфері.
Проте через недоскональну законодавчу та нормативну базу, відсутність державної підтримки, дефіцит селищного бюджету реформування ЖКГ невиправдано затягується.
Практично не оновлюються основні фонди ЖКГ.
Вкрай тяжкий фінансовий стан МКП “Водограй”, собівартість комунальних послуг зростає.
Завданням на 2013 рік є:
-            ліквідація заборгованості учасників ринку житлово-комунальних послуг;
-            забезпечення ефективного використання енергетичних та матеріальних ресурсів виробниками та споживачами;
-            розширення послуг МКП “Водограй”;
-            здійснення робіт по ремонту водомережі, напірного каналізаційного колектора і багатоповерхових будинків;
-            ремонт доріг;
-            виконання робіт по облаштуванню кладовища.

Основні проблеми:

- обмеженість бюджетних асигнувань  на житлове  будівництво;
- відсутність фінансово-кредитних механізмів залучення коштів населення  та   довгострокових банківських кредитів  у житлове  будівництво,  а  також стимулів  для  вкладення інвестицій у житлове  будівництво;
- низький рівень платоспроможності населення, який не дозволяє вирішувати власні житлові  проблеми шляхом будівництва або купівлі житла на вторинному  ринку.

Основні  цілі:

- створення економічних передумов  і стимулів залучення  у житлову сферу  коштів громадян  як потенційних інвесторів, довготермінових кредитів  комерційних банків   та інших позабюджетних  джерел,  розвитку іпотечного кредитування;
- розширення фінансової підтримки довгострокового кредитування  будівництва  житла  для молодих сімей  та сільських забудовників  за програмою  “Власний дім”;
- збільшення обсягів введення  в експлуатацію  житла за рахунок  усіх джерел фінансування;
- сприяння забезпеченню  житлом соціально незахищених верств населення;
-   розробка схеми планування території селища.

Критерії досягнення цілей:

-           ввести в експлуатацію за рахунок усіх джерел фінансування 2,8 тис. кв.м. житла, основним джерелом фінансування  житлового будівництва визначені кошти населення;
-      за рахунок державного   пільгового   кредитування   індивідуальних забудовників  по програмі  “Власний дім”  введення в експлуатацію 2,6  тис. кв.м.
5.2 Реформування житлово-комунального господарства
Реалізація державної політики у житлово-комунальній сфері здійснюється відповідно до Закону України від 24 червня 2004 року №1869-ІУ «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки» , який передбачає розвиток галузі на основі її роздержавлення та демонополізації; удосконалення системи управління; проведення економічно обґрунтованої тарифної та ефективної енергозберігаючої політики; підвищення якості житлово-комунальних послуг.
Позитивною є динаміка утворення об’єднань співвласників багато - квартирних будинків на підвідомчій території. За період з січня 2000 року утворено 34 об’єднання співвласників багатоквартирних будинків всі вони зареєстровані в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.
Важкий фінансовий стан підприємств галузі насамперед пов’язаний із минулорічними неплатежами населення за отримані послуги, нестабільною проплатою за надані послуги (через їх низьку якість), що в свою чергу не дає можливості поліпшити фінансовий стан підприємств та якість послуг.
Основні проблеми :
- високі питомі та непродуктивні витрати матеріальних та енергетичних ресурсів у виробництві комунальних послуг.
Завдання на 2013 рік:
- реалізація Загальнодержавної програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки, Житлового кодексу України (після прийняття Верховною Радою України), Загальнодержавної програми “Питна вода України” на 2006-2020 роки;
- зменшення заборгованості учасників ринку житлово-комунальних послуг, поліпшення фінансового стану підприємств галузі, приведення рівня тарифів до економічно обґрунтованих норм;
- забезпечення ефективного використання енергетичних і матеріальних ресурсів виробниками та споживачами послуг.
Ризики:
-  непрогнозоване зростання вартості енергоносіїв;
- непослідовність  щодо тарифної політики у галузі.
Основні цілі:
- поліпшити розрахунки за спожиті житлово-комунальними підприємствами енергоносії, зменшити рівень заборгованості;
- забезпечити підвищення ефективності систем управління житлово-комунальним господарством;
- впроваджувати прогресивні технології та енергозберігаюче обладнання у житлово-комунальному господарстві;
- забезпечити моніторинг ефективності роботи підприємств житлово-комунального господарства, рівня і якості комунальних послуг, реалізації програми реформування житлово-комунального господарства.
Критерії досягнення цілей:
- скорочення темпу приросту заборгованості споживачів за житлово-комунальні послуги на 3-4%, у т.ч. боргів населення на 4-5%;
- скорочення питомих норм витрат електроенергії на подачу 1м3  питної води та на очищення 1 м3  стічних вод на 2%.
6. Торгівля та побутове обслуговування
            Сфера внутрішньої торгівлі відіграє важливу роль в економічній і соціальній сфері селища, за рахунок податків збільшується дохідна частина селищного бюджету. Підприємства торгівлі та громадського харчування забезпечили постачання населенню найважливіших продуктів харчування та більшості непродовольчих товарів.
            Протягом 2012 року в сфері внутрішньої торгівлі селища відмічено стабілізацію споживчого ринку і насичення його товарами вітчизняного та місцевого виробництва. Згідно розрахунків обсяг обороту роздрібної торгівлі за 2012 рік збільшився в порівнянні з 2011 роком на 2,3%.
Сфера побуту є соціально значимою галуззю. Протягом року зусилля зосереджувалися на формуванні збалансованої мережі об’єктів сфери послуг, створенні умов подальшого розвитку підприємництва та організації стаціонарної мережі із соціально важливих послуг.
Ціль на 2013 рік: формування сучасної торговельної інфраструктури та інфраструктури послуг.
Пріоритет: упорядкування діяльності та раціоналізація розміщення мережі підприємств торгівлі, громадського харчування та побутових послуг; підвищення рівня культури торговельного обслуговування населення, створення сприятливих умов для покупців; розвиток ринку надання послуг населенню.
Критерії  реалізації пріоритету: збільшення обороту роздрібної торгівлі на 8% за  рахунок розвитку торговельної інфраструктури.
Конкретні завдання, які необхідно для цього здійснити:
-          насичення споживчого ринку високоякісними товарами, передусім вітчизняного виробництва;
-          створення на ринках необхідних умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками;
-          подальша легалізація кількості підприємців, що надають послуги з ремонту і догляду за житлом;
-          підвищення технічного рівня підприємств сфери послуг на основі впровадження сучасного обладнання, прогресивних енергозберігаючих та екологічно чистих технологій.
                                   Розвиток підприємництва
Кількість суб'єктів підприємництва в розрізі видів підприємницької діяльності зареєстрованих на території  Білозерської селищної ради станом на 01.12.2012 р.
Торгівля
Побутове обслуговування
Будівництво
Транспорт
Зв'язок 
Інші
Разом
165
29
8
15
0
15
232
Сприяння розвитку малого підприємництва є одним з пріоритетів економічної політики, спрямованої на забезпечення рівних умов участі суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку, збільшення його частки у виробленому валовому продукті.
            За рахунок малого підприємництва розширена сфера торгівлі та громадського харчування, сфера послуг. Протягом 2012 року відкрито 2 торгівельні точки. Малий і середній бізнес є одним з факторів зайнятості, районним центром зайнятості проводиться виплата одноразової допомоги при започаткуванні підприємницької діяльності при умові захисту бізнес-планів.
Основні цілі:
- підвищення питомої ваги малих підприємств у зростанні економіки, скороченні безробіття;
- створення стимулюючих умов для розвитку малого підприємництва;
- розбудова ринкової інфраструктури, яка сприяє розвитку малих підприємств.
Критерії досягнення цілей в 2013 році:
- збільшення кількості малих підприємств, створення додаткових робочих місць;
- збільшення питомої ваги продукції, виробленої малими підприємствами.
7. Ринок праці
Станом на 01.01.2013 р. на підприємствах, які розташовані на підвідомчій території, зайнято 51% від загальної кількості працездатного населення територіальної громади, ще близько 20% працездатного населення працює в м. Херсоні та області. На протязі 2013 року відсоток зайнятого населення залишився незмінним.

            Кількість  зайнятого населення на території селищної ради, (чоловік)

Кількість населення працездатного віку
Кількість зайнятого населення
% зайнятого населення
Всього
В бюджетній сфері
В інших сферах виробництва
Фізичні особи (наймана праця)
Само зайняте населення
Станом на 01.01.12р.
6856
2880
1573
625
163
518
51
Станом на 01.01.13р.
6834
2868
1561
621
162
517
51
Основні проблеми:
-  професійно-кваліфікаційна незбалансованість попиту і пропозиції робочої сили;
- працевлаштування неконкурентоспроможних  на ринку праці верств населення;
-  неефективне використання робочої сили та низька мотивація до праці;
-  нелегальна зайнятість населення.

Основні цілі:
-                    забезпечення ефективної зайнятості населення;
-                    зниження рівня зареєстрованого безробіття;
-                    посилення мотивації до легальної зайнятості;
-                    залучення до оплачуваних громадських робіт безробітних.
На виконання розпорядження голови Білозерської районної державної адміністрації від 18.12.2012 року №1007 «Про організацію оплачуваних громадських робіт на 2013 рік» створити з 01.01.2013 року по 30.11.2013 року   4 тимчасових робочих місця оплачуваних громадських робіт, що фінансуються за рахунок коштів фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та селищного бюджету (50/50 відповідно), роботи мають суспільно-корисну спрямованість для утримання в належному санітарному стані території та об’єктів Білозерської селищної ради:
·             Благоустрій та озеленення населених пунктів, кладовищ, зон відпочинку і туризму, придорожніх смуг (чистка та підмітання бордюр їх побілка, просапка клумб).
·             Впорядкування місць меморіального поховання.
·             Роботи з відновлення  пам'яток архітектури, історії та культури.
·             Обладнання та ремонт дитячих, спортивних та інших майданчиків.
·             Ліквідація стихійних сміттєзвалищ.
·             Ліквідація снігових заметів
·             Інші види трудової діяльності, які мають суспільно-корисну спрямованість та відповідають потребам адміністративно-територіальної одиниці та соціальному розвитку.

8. Підтримка соціально-вразливих верств населення
            Основним напрямком державної політики у сфері соціального захисту є повна заміна пільг на адресну грошову форму соціальної допомоги. Постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2002 року № 253 «Про затвердження Стратегії  заміни системи  пільг на адресну грошову допомогу  населенню» визначено три етапи та напрямки реалізації Стратегії, в яких передбачається розроблення й запровадження механізму заміни пільг на адресну грошову допомогу з оплати житлово-комунальних послуг, поширення цієї допомоги на громадян, які мають пільги на медичне обслуговування, послуги транспорту, зв’язку тощо, завершення переходу від системи надання пільг за соціальною ознакою, передбачених законодавством, до системи надання адресної грошової допомоги населенню. Протягом 2012 року з метою підтримки соціально вразливих верств населення відбулося удосконалення організаційного та фінансового механізму системи соціального захисту населення.
На підвідомчій території 176 одиноких з них 71 одиноко проживаючих громадян, які потребують різних видів допомоги, з них соціальної допомоги вдома потребують 40 громадян.
Для підтримки такої категорії населення  діє селищна програма «Соціального захисту населення», яка має фінансову підтримку.
 Комісією з гуманітарних питань надається матеріальна допомога малозабезпеченим сім’ям, сім’ям з дітьми, дітям-сиротам, ветеранам війни. На підтримку даної програми з селищного бюджету виділено:
Рік
Кількість
Кошти
2011
75
23400 грн.
2012
68
19500 грн.
2013

22000грн.
У 2012 році призначена та виплачена допомога на тверде паливо та скраплений газ 34 пільговикам. На 2013 рік планується допомога 34 пільговикам.
Щорічно аналізується і поповнюється банк даних пільгової категорії ветеранів – це учасники бойових дій, учасники війни, вдови загиблих і померлих учасників бойових дій, освітяни пенсіонери, одиноко проживаючі, люди над похилого віку. Вчасно оформлено всі необхідні документи для отримання адресної допомоги, пільгової категорії населення, для придбання скрапленого газу та твердого палива на опалювальний сезон.
Селищна рада працює у тісній співпраці з управлінням праці та соціального захисту населення, пенсійним фондом, Червоним Хрестом, районною редакцією газети „Придніпровська зірка”. Завдяки селищній програмі проведено пільгове зубопротезування пільгової категорії на суму 10,5 тис. грн. на 2013 рік планується витратити 20,0 тис. грн.Пільгова категорія населення смт Білозерки
 з/п
Категорії
2011 рік
2012 рік
1
Ветерани ВВВ
263
246
2
Дітей-війни
677
477
3
Інваліди всіх груп
370
444
4
Діти – інваліди
32
35
5
Діти – сироти
13
13
6
Громадяни, які постраждали у наслідок аварії на ЧАЕС
90
90

Основні проблеми:
- недостатній рівень існуючої державної допомоги соціально незахищеним верствам населення для забезпечення їм прожиткового мінімуму.
Основні цілі:
- сприяти своєчасному призначенню та виплаті у повному обсязі всіх видів державної соціальної допомоги;
- недопущення заборгованості з виплати державної допомоги;
- подальша підтримка незахищенної категорії населення;
Критерії досягнення цілей:
- забезпечення виконання Законів України „Про державну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”;
- подальша реалізація першого етапу Стратегії заміни пільг на адресну грошову допомогу населенню.

                                     10. Дошкільна освіта
Сфера дошкільної освіти перебуває на важливому етапі розвитку, перходу до більш якісного стану. Поліпшення якісної длшкільної освіти є необхідною умовою для розвитку особистості.
На території селищної ради станом на 01.12.2012 року проживає 714 дітей віком від 0 – 6 років. З метою створення належних умов для здобуття дошкільної освіти на підвідомчій території функціонує чотири дошкільних заклади та Розливнянський навчально – виховний комплекс школа-сад у яких здобувають дошкільну освіту 552 дитини, що становить 77,3% від загальної кількості дітей. Діти п`ятирічного віку 100 % охопленні дошкільною освітою  Дошкільні заклади селища працюють відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту». Кожен заклад має кваліфікованих працівників, які працюють над створенням всіх необхідних умов для всебічного розвитку, виховання підростаючого покоління.
Харчування дітей у дошкільних закладах здійснюється у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року № 305 «Про затвердження норм харчування у навчальних закладах». З  селищного бюджету дошкільна освіта у 2011 році профінансована на суму -  3676,4 тис грн., НВК – 337,6 тис. грн., за 11 місяців  2012 року на дошкільну освіту витрачено  3873,3 тис. грн. НВК – 425,4 тис.грн. на 2013рік  - планується витратити 4274,3 тис.грн.,на дошкільну освіту,   Розливнянський НВК – 477,2 тис.грн.
Всі дошкільні заклади підготовлені до навчального року, забезпечено створення безпечних  умов життєдіяльності та профілактики травматизму.
З метою залучення позабюджетних коштів у дошкільних закладах селища проводяться осінні ярмарки, де активними учасниками є, як педагоги так і батьки, виручені кошти йдуть на придбання інвентарю та інш.
Водночас існують проблеми матеріально – технічного забезпечення дошкільних закладів; розширення мережі груп, зокрема для дітей раннього віку; невідповідність штатного розпису діючим нормативам.
Основні проблеми :
-       впорядкування системи управління освітою ;
-       невідповідність навчального обладнання вимогам якісної освіти;
-       недостатні обсяги фінансування освітянської сфери, в першу чергу на оновлення матеріальної бази навчальних закладів, оснащення їх сучасними технічними і технологічними засобами;
-       створення належних умов для утримування дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування.
Основні цілі:
-       збільшення бюджетних асигнувань на освіту з одночасним поліпшенням ефективності їх використання;
-       впровадження сучасних інформаційних технологій у навчально-виховний процес;
-       забезпечення організованого підвозу школярів.
Критерії досягнення цілей:
-       збільшення бюджетних видатків на організацію харчування,

11. Молодіжна політика
З метою реалізації на підвідомчій території державної політики стосовно сім'ї, дітей та молоді, проводиться паспортизація багатодітних сімей та вивчення їх соціального становища. Станом на 01.01.2012 року на території селищної ради проживає 61 багатодітна сім`я, де виховується  186 дітей. Потребує додаткової допомоги 37 сімей.
З метою соціального захисту дитинства в селищній раді діють відповідні комісії. Під контролем опікунської ради перебуває 13 дітей -сироти та без батьківської опіки. Щорічно, до першого лютого, заслуховуються звіти опікунів (піклувальників) про виконання ними своїх обов’язків та витрату державних коштів. Усі підопічні проживають в належних умовах та отримують соціальну допомогу. 
Неблагонадійні та функціонально-неспроможні сім’ї перебувають під контролем комісії у справах неповнолітніх, опікунської ради, шкіл та соціальних служб,  таких сімей зареєстровано 9. По мірі необхідності діти з таких сімей вилучаються і направляються до соціальних державних установ, протягом 2012 року 5 дітей вилучено з неблагонадійної сім`ї Іванової Л.В та оформлено до держапних закладів.
Основні проблеми:
-                    низький рівень обізнаності з гендерних питань;
-                    недостатній рівень соціального захисту сім’ї, жінок і дітей, охорони материнства і дитинства;
-                    незадовільний рівень забезпеченості молоді житлом.
Основні цілі:
-                    збільшення кількості та якості оздоровлення дітей пільгових категорій;
-                    збільшення обізнаності населення з гендерних питань та попередження насильства в сім’ї;
-                    забезпечення прав: гарантія молоді на ринку праці, розвиток молодіжного підприємництва;
-                    забезпечення соціального супроводу сімей у кризових ситуаціях.
Критерії досягнення цілей:
-                    забезпечення реалізації заходів селищної програми  відпочинку та оздоровлення дітей та підлітків в літку 2013 року.
-                    налагодження співпраці з районним відділом УМВС України в Херсонській області щодо попередження насильства в сім’ї.
12.  Фізична культура та спорт
В смт Білозерка проживає понад 3500 чоловік молоді. З метою залучення молоді до активного та здорового способу життя діє селищний футбольний клуб „Іскра”, який є активним учасником районних та селищних змагань, за звітний період команда приймає участь у Першості району.
Селищною радою на 2013 рік визначено основні завдання  виконання програми соціально – економічного  розвитку селища в галузі фізичної культури і спорту:
- активізація фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи;
- забезпечення фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів, розвиток спорту інвалідів та спорту ветеранів;
- створення широкої системи фізкультурно-спортивних закладів різних типів та форм власності, забезпечення їх належного функціонування у правовому полі;
- сприяння розвитку олімпійських, параолімпійських, дефлімпійських та не олімпійських видів спорту шляхом підтримки дитячо-юнацького спорту;
- сприяння проведенню районної спартакіади учнів загальноосвітніх закладів, комплексних ігор школярів за програмою „Козацький гарт”
Основні проблеми:
- відсутність спортивних баз та спеціального інвентарю, які відповідають  державним стандартам;
- недостатність впровадження в тренувальний та змагальний процеси новітніх наукових технологій;
          - відсутність належного забезпечення спортивною формою, інвентарем.
Основні цілі:
- сприяння духовному та фізичному розвитку молоді, виховання у неї почуття громадянської свідомості, утвердження загальнолюдських цінностей;
- створення умов для оптимальної рухової активності кожної особистості, досягнення нею достатньої фізичної та функціональної підготовленості,  підвищенню рівня здоров’я, профілактики  захворювань і фізичної реабілітації;
- виховання у населення  відповідних мотиваційних та поведінкових характеристик, активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя.
Критерії досягнення цілей:
    - підвищення рівня охоплення громадян фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою до 20 % від загальної чисельності населення.
13. Культура
На підвідомчій території збережено мережу закладів культури: функціонує 2 сільських клуба у с. Розлив та с. Черешеньки, 2 бібліотеки.
Для забезпечення повноцінного доступу сільського населення до світової мережі бібліотек Розливнянська бібліотека підключена до Інтернету та до бази обласної бібліотеки ім. Гончара, бібліотека забезпечена оргтехнікою.
За 2012 рік на розвиток культури з селищного бюджету витрачено на бібліотеки 88,9 тис. грн., на сільські клуби – 62,5 тис. грн., на 2013 рік планується витратити на сільські клуби 71,3 тис. грн., на бібліотеки – 98,1 тис. грн.
            Продовжується робота по відзначенню державних, професійних свят та ювілейних дат.  Планується проведення циклу заходів до Дня Перемоги у Великі Вітчизняній війні, заходи щодо відзначення річниці визволення України від німецько – фашистських загарбників. Для змістовного дозвілля молоді розроблено план загально селищних заходів, на які з селищного бюджету у 2012 році витрачено 27,2 тис. грн., на 2013 планується витратити 53,2 тис. грн..
Основними проблемними питаннями у сфері культури є:
-  збереження культурно-мистецьких закладів, їх творчого потенціалу, історико-культурної спадщини та культурних надбань;
-  зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури;
-  забезпечення підтримки високопрофесійної мистецької творчості;
-  забезпечення повноцінного функціонування закладів культури в сільській місцевості;
-  недостатні обсяги фінансування культурної сфери.
Основні цілі:
-  збереження клубних установ, їх творчого потенціалу;
-  забезпечити опаленням в зимовий період бібліотечних та клубних закладів;
-  вирішити питання здійснення  поточного та капітального ремонту в спорудах бібліотек та клубних закладів;
Критерії досягнення цілей:
-  збільшення видатків на культуру;
-  спрямування коштів на реставраційні роботи та покращення матеріально-технічної бази закладів культури та бібліотек;
-  збереження мережі закладів культури.


14.Правоохоронна  робота
З метою виконання вимог Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», Указу Президента України від 16 червня 1999 року № 650/99 «Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку». Беручи до уваги криміногенну обстановку, в порівнянні з іншими роками за 2012 рік прослідковується ріст злочинності, зростає розбій та правопорушення серед неповнолітніх, тому  актуальним є підтримка та розвиток громадської правоохоронної діяльності на території Білозерської селищної ради. Для підтримки правопорядку на підвідомчій території та у допомогу дільничним інспекторам, розроблена програма «Підтримки та розвитку громадської правоохоронної діяльності на території Білозерської селищної ради».
Необхідно систематично проводити оперативно-профілактичні відпрацювання «Мігрант», «Гральний бізнес», «Урожай», «Профілактика наркозлочинності», «Візит». Інспектором з  питань громадського порядку та профілактики злочинності ведеться облік громадян, які звільнились з місць позбавлення волі.
Основними проблемами є:
 - популяризацію серед населення підвідомчої території Законів України
 та постанов уряду у відношенні громадян до виконання вищезазначених вимог,
- профілактика вуличної злочинності.
Основні цілі
   - проведення профілактики адміністративних правопорушень.
   - забезпечення дотримання громадського правопорядку під час проведення санкціонованих заходів, культурно-масових заходів.
   - ведення профілактичної роботи по боротьбі зі злочинністю, наркоманією, пияцтвом, порушенням правил торгівлі та упорядкування підвідомчої території.
   - проведення роботи по боротьбі з дитячою бездоглядністю та правопорушеннями серед неповнолітніх.
   - взяття під соціальний супровід  та ведення роботи з громадянами, які звільнились з місць відбування покарань, умовно засудженими.
   - ведення боротьби з порушниками правопорядку та залучати до цього членів громадського формування.
   - проведення лекцій, бесід та зустрічей з молоддю та учнями селищних шкіл з питань законності  та правопорядку.

Заступник селищного голови                                     С.Степаненко

Немає коментарів:

Дописати коментар