Бюджет селищної ради


БІЛОЗЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
51 сесія шостого скликання
РІШЕННЯ
07.07.2015                                                                   № 598

Про внесення змін до рішення 46 сесії
селищної ради 6 скликання від 30 січня
2015 року №546 «Про селищний бюджет
Білозерської селищної ради на 2015 рік»

Керуючись пунктом 23 розділу 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.                 Внести зміни до рішення 46 сесії селищної ради 6 скликання від 30 січня 2015 року №546 «Про селищний бюджет Білозерської селищної ради на 2015 рік»:
1.1.  Збільшити доходну частину спеціального фонду селищного бюджету по ККД 25020200 «Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів» на суму 5900 грн.
1.2.   Збільшити видаткову частину спеціального фонду за рахунок збільшення доходної частини селищного бюджету на суму 5900 грн., а саме:
-         КФКВ 250404 «Інші видатки» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 4400 грн;
-         КФКВ 250404 «Інші видатки» КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 1500 грн.
2.                 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, бюджету та фінансів.


Секретар селищної ради                                                                   О.М. Кучер
             
БІЛОЗЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
50 сесія шостого скликання
РІШЕННЯ
02 червня 2015 року                                                                  № 579

Про внесення змін до рішення 46 сесії
селищної ради 6 скликання від 30 січня
2015 року №546 «Про селищний бюджет
Білозерської селищної ради на 2015 рік»

Керуючись пунктом 23 розділу 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 14, статті 22, статті 23, статті 72, статті 75, пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, розглянувши листи  від Білозерської РДА від 22.05.2015 року №01-14/612 та від 28.04.2015 року №01-14/493, лист від МКП «Водограй» від 26.05.2015 року, лист від голів профспілкових комітетів дошкільних закладів освіти від 20.05.2015 року №20, клопотання депутата Білозерської селищної ради Шерстюк В.М., лист Білозерської районної ради від 27.04.2015 року №01-04/163, лист Білозерського ясел-садка №3 від 22.04.2015 року №14, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.                 Внести зміни до рішення 46 сесії селищної ради 6 скликання від 30 січня 2015 року №546 «Про селищний бюджет Білозерської селищної ради на 2015 рік»:
1.1. Спрямувати на покриття дефіциту загального фонду селищного бюджету нерозподілений залишок коштів, який склався станом на 01.01.2015 року у сумі 287400 грн, згідно додатку №1 (додається).
1.2.  Спрямувати на покриття дефіциту спеціального фонду (бюджету розвитку) селищного бюджету залишок коштів, який склався станом на 01.01.2015 року у сумі 850000 грн згідно додатку №4 (додається) та додатку №5 (додається).
1.3.  Зменшити профіцит загального фонду селищного бюджету Білозерської селищної ради на суму 228 000 грн, джерелом покриття якого визначити поновлення коштів загального фонду, що передбачалося спрямувати до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно додатку №6.
1.4.  Зменшити дефіцит спеціального фонду (бюджету розвитку) селищного бюджету на суму 228 000 грн. згідно додатку №4 (додається) та додатку №6 (додається), напрямком використання якого визначити повернення коштів з бюджету розвитку.
1.5.   Збільшити видаткову частину загального фонду за рахунок зменшення профіциту загального фонду селищного бюджету на суму 228 000 грн згідно додатку №2 (додається).
1.6. Здійснити перерозподіл видаткової частини загального фонду селищного бюджету згідно додатку №3 (додається).
2.                 Доручити секретарю селищної ради укласти угоду про передачу іншої субвенції у вигляді міжбюджетного трансферту на співфінансування реконструкції фізкультурно-оздоровчого комплексу в смт Білозерка.
3.                 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, бюджету та фінансів.

Секретар селищної ради                                                                О.М. Кучер


Додаток №4
до рішення __ сесії селищної ради
від ____________ №_____

Розшифровка до уточнення бюджету


                                         рішення сесії від _________________ №___                                    спеціальний фонд


4.1

Видатки, проведені за рахунок коштів отриманих
 як плата за послуги, що надаються бюджетними установами (КБКД 25010000 )


                                                                      грн.

Установи
КФК
КЕКВ
Сума
всього
за рах
 залишку
за рах
власних надх
перерозпо-діл коштів
передача із загального фонду

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Разом
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
4.2.
Видатки, проведені за рахунок коштів отриманих
 із інших джерел власних надходжень бюджетних установ ( КБКД 25020000 )


                                                                      грн.

Установи
КФК
КЕКВ
Сума
всього
за рах
 залишку
за рах
власних надх
перерозпо-діл коштів
передача із загального фонду
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Разом
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
4.3.

Видатки, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки


                                                                      грн.

Установи
КФКВ
КЕКВ
Сума
всього
за рах
 залишку
за рах Інша субвенція
перерозпо-діл коштів
За рахунок надходжень

1
Білозерська селищна рада
070101
3110
5300,00
5300,00
- 
- 
- 


100202
3210
8000,00
8000,00
- 
- 
- 


100203
3132

29988,00
- 
- 
-29988,00 


150101
3122
8700,00
206712,00
- 
- 
-198012,00 


170703
3132
340000,00
340000,00
- 
- 
- 


250380
3220
260000,00
260000,00
- 
- 
- 


Разом


622000,00
850000,00
- 
- 
-228000,00


Секретар селищної ради                                                       О.М. Кучер

Головний бухгалтер                                                                       Є.О. Шепель

Додаток № 6

до рішення селищної ради
від ___________ № ______Джерела фінансування селищного бюджету на 2015 рік


(грн)
Код
Назва
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Разом
у т.ч. бюджет розвитку
1
2
3
4
5
6

Класифікація фінансування бюджету за типом кредитора
228000
-228000
-228000
-

208000
Фінансування за рахунок змін залишків коштів бюджетів
228000
-228000
-228000
-

208100
На початок періоду
-

-

-

-

208400
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)
228000
-228000
-228000
-


Класифікація фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання
228000
-228000
-228000
-

602000
Зміни обсягів готівкових коштів
228000
-228000
-228000
-

602100
На початок року
-

-

-

-

602400
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)
228000
-228000
-228000
-


Разом

Секретар селищної ради                                                       О.М. Кучер

Головний бухгалтер                                                                       Є.О. Шепель


Додаток №1 до рішення ___ сесіїВід ___________________

Спрямування нерозподіленого залишку коштів, який склався станом на 01.01.2015 року на покриття дефіциту загального фонду селищного бюджету КФКВ
 КЕКВ
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Разом
070101
2111
18000,00
178000,00 
196000,00 
070101
2120
58000,00 
58000,00 
070101
2210
400,00
400,00
070101
2240
13000,00
13000,00
070201
2111
22000,00 
22000,00 
070201
2120
6600,00 
6600,00 
070201
2240
700,00 
700,00 
110201
2111
6900,00 
6900,00 
110201
2120
1800,00 
1800,00 
100202
2610
-18000,00
-
-18000,00
Разом

287400,00
287400,00

Секретар селищної ради                                                       О.М. Кучер

Головний бухгалтер                                                                       Є.О. Шепель


Додаток №2 до рішення __ сесії селищної ради
                                                                                                                                                                                                                                                                             від ____________ №_____


Збільшення видаткової частини загального фонду за рахунок зменшення профіциту загального фонду селищного бюджету КФКВ
 КЕКВ
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Разом
100202
2610
18000,00
18000,00
100203
2210
20000,00
20000,00
100203
2240
170000,00
170000,00
100203
2272
20000,00
20000,00
Разом

228000,00
228000,00

Секретар селищної ради                                                       О.М. Кучер

Головний бухгалтер                                                                       Є.О. Шепель


Додаток №3 до рішення __ сесії селищної ради
                                                                                                                                                                                                                                                                             від ____________ №_____


Перерозподіл видаткової частини загального фонду селищного бюджету КФКВ
 КЕКВ
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Разом
070101
2111
2000,00
3000,00
5000,00
070101
2120
10500,00
1200,00
3000,00 
3000,00 
300,00
-
18000,00
070101
2210
-10000,00
-
-10000,00
070101
2240
-1000,00
-3000,00 
-3000,00
-3000,00
-3000,00
-13000,00
070201
2120
-
700,00
-
700,00
070201
2240
-500,00
-200,00
-
-700,00
Разом

0,00
0,00

Секретар селищної ради                                                       О.М. Кучер

Головний бухгалтер                                                                       Є.О. ШепельДодаток №5
до рішення __ сесії селищної ради
                                                                                                                                                                                                    від ____________ №_____
Перелік об’єктів, видатки на які у 2015  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
(грн.)
Код типової відо-мчої класифікації видатків місце-вих бюджетів
Назва головного розпорядника коштів
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації; тощо
Загальний обсяг фінансування будівництва
Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки
 Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки
Разом
видатків на поточний рік
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
001
Білозерська селищна рада

070101
Дошкільні заклади освіти
Придбання холодильника
5300,00


5300,00
100202
Водопровідно-каналізаційне господарство
Капітальний ремонт насосів
8000,00


8000,00
150101
Капітальні вкладення
Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво вуличного освітлення частини вулиць Херсонська, Радянська, Шевченко від Станіславського шосе до вул. Ценьковського в смт Білозерка
8700,00


8700,00
170703
Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг
Капітальний ремонт доріг смт Білозерка
340000,00


340000,00
250380
Інші субвенції
Cпівфінансування реконструкції фізкультурно-оздоровчого комплексу в смт Білозерка
260000,00


260000,00

Всього

 622000,00


 622000,00

Секретар селищної ради                                                        О.М. Кучер

Головний бухгалтер                                                                       Є.О. Шепель

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Додаток № 7 до рішення ___ сесії

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       від _____________ №______
Перелік селищних програм, які фінансуються за рахунок коштів
селищного бюджету у 2015 році

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів
Назва головного розпорядника коштів
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Найменування програми
Сума
Найменування програми
Сума
Сума
070101
Дитячі дошкільні заклади освіти
ПРОГРАМА розвитку дошкільної освіти Білозерської селищної ради на 2015 рік
4659209,00
ПРОГРАМА розвитку дошкільної освіти Білозерської селищної ради на 2015 рік
632734,00
5291943
070201
Загальноосвітні школи ( в т ч Школа-дитячи садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми
ПРОГРАМА розвитку дошкільної освіти Білозерської селищної ради на 2015 рік
414300,00
ПРОГРАМА розвитку дошкільної освіти Білозерської селищної ради на 2015 рік
23000,00
437300
110201
Бібліотеки
ПРОГРАМА розвитку закладів культури Білозерської селищної ради на 2015 рік
101700,00
ПРОГРАМА розвитку закладів культури Білозерської селищної ради на 2015 рік

101700
110204
Палаци і будинки культури, клуби та інші
заклади клубного типу
ПРОГРАМА розвитку закладів культури Білозерської селищної ради на 2015 рік
71000,00
ПРОГРАМА розвитку закладів культури Білозерської селищної ради на 2015 рік
10574,10
81574,1
Всього
5246209,00


666308,10
5912517,10

Секретар селищної ради                                                        О.М. Кучер

Головний бухгалтер                                                                       Є.О. Шепель

БІЛОЗЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
50 сесія шостого скликання
РІШЕННЯ
02 червня 2015 року                                                                   № 575

Про звіт про виконання
селищного бюджету  Білозерської
селищної ради за І квартал 2015 року

Розглянувши звіт про виконання селищного бюджету Білозерської селищної ради за І квартал 2015 року, виконавчий комітет відзначає, що за відповідний період до загального фонду бюджету надійшло 801,1 тис. грн  власних та закріплених доходів, що становить 198,3 % до затвердженого плану. Міжбюджетних трансфертів загального фонду надійшло 1451,8 тис. грн. при плані 1672,8 тис. грн. З урахуванням міжбюджетних трансфертів надходження склали 2252,8 тис. грн, що становить 108,5 % до планових показників звітного року. Видатки загального фонду при плані 7079,9 тис. грн. профінансовано на суму 1779,4 тис. грн, або 25,1 % від затверджених планових показників. Надходження по спеціальному фонду за І квартал 2015 року становить 135,5  тис. грн., при плані на рік 583,4 тис. грн, або 23,2 %. Касові видатки по спеціальному фонду за звітний період склали 480,2 тис. грн при плані 2069,7 тис. грн, або 23,2 %. Керуючись пунктом 23 розділу 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за І квартал 2015 року за доходами і видатками загального фонду в сумі 2252,8 тис. грн та 1779,4 тис. грн, за доходами та видатками спеціального фонду в сумі 135,5  тис. грн і 480,2 тис. грн відповідно.

Секретар селищної ради                                                                                 О.М. Кучер

  
Звіт про виконання селищного бюджету
Білозерської селищної ради за І квартал 2015 року

Доходна частина селищного бюджету Білозерської селищної ради за І квартал 2015 року по власних і закріплених доходах загального фонду при затверджених планових показниках у сумі 404,0 тис. грн, фактично   виконана на   801,1 тис. грн, або 198,3 % до планових показників звітного періоду.
Отримано міжбюджетних трансфертів загального фонду 1451,8 тис. грн. при плані 1672,8 тис. грн. Всього надійшло до загального фонду селищного бюджету 2252,8 тис. грн при плані 2076,8 тис. грн, або 108,5% до планів звітного періоду.
Фінансування видатків проводилося згідно кошторисних призначень, в межах фактичних надходжень та залишку коштів на початок року,. За відповідний період проведено касових видатків по загальному фонду на суму 1779,4 тис. грн, з них:
- органи місцевого самоврядування – 196,5 тис. грн., що становить 11,0% від загальної суми видатків;
- освіта – 1399,8 тис. грн., що становить 78,7% від загальної суми видатків;
- інші видатки на соціальний захист населення – 18,6 тис. грн., що становить 1,0 % від загальної суми видатків;
- культура – 50,7 тис. грн., що становить  2,8 % від загальної суми видатків;
- благоустрій селища – 64,9 тис.грн., що становить 3,6 % від загальної суми видатків;
- водопровідно-каналізаційне господарство – 29,0 тис. грн., що становить 1,6 % від загальної суми видатків;
- інші субвенції – 5,4 тис. грн., що становить 0,3 % від загальної суми видатків;
- видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг – 13,1 тис. грн., що становить 0,7 % від загальної суми видатків;
- інші видатки – 1,4 тис. грн. що становить 0,1 % від загальної суми видатків.
Обсяг надання кредитів склав 30,0 тис. грн
За звітній період поточного року із суми видатків загального фонду направлено:
-   на заробітну плату з нарахуваннями – 1297,0 тис. грн.;
-   на продукти харчування – 48,3 тис. грн.;
-   оплата комунальних послуг та енергоносіїв  – 292,6 тис. грн.
Залишок коштів на котловому рахунку загального фонду станом на 01.04.2015 року склав 828,6 тис. грн.
Залишок коштів станом на 01.04.2015 року на котловому рахунку бюджету розвитку склав 1471,5 тис. грн.
Залишок коштів на котловому рахунку фонду охорони навколишнього середовища станом на 01.04.2015 року склав 238,4 тис. грн.
Залишок коштів на котловому рахунку фонду відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва станом на 01.04.2015 року склав 1,4 тис. грн.
Залишок коштів на котловому рахунку надходжень на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг  на 01.04.2015 року склав 18,1 тис. грн.
Надходження по спеціальному фонду за І квартал 2015 року становить 135,5  тис. грн., при плані на рік 583,4 тис. грн, або 23,2 %.
Касові видатки по спеціальному фонду за звітний період склали 480,2 тис. грн при плані 2069,7 тис. грн, або 23,2 %.
Із загальної суми видатків спеціального фонду направлено на фінансування:
- освіта – 254,6 тис. грн;
- культура – 10,6 тис. грн;
- благоустрій селища – 30,1 тис. грн;
- капітальні вкладення – 184,9 тис. грн;
Залишок коштів на розрахункових рахунках казначейства загального фонду станом на 01.04.2015 року складає 30,6 тис. грн.
Залишок коштів на розрахункових рахунках казначейства спеціального фонду станом на 01.04.2015 року складає 103,0 тис. грн.
Кредиторська заборгованість за видатками зменшилась у порівнянні з початком року на 138,4 тис. грн. та складає 0,2 тис. грн. Кредиторська заборгованість, що склалася станом на 01.04.2015 року виникла у зв’язку з недостатнім фінансовим ресурсом на єдиному казначейському рахунку. Прострочена дебіторська заборгованість відсутня. Прострочена кредиторська заборгованість відсутня. Зобов’язань взятих без відповідних бюджетних асигнувань немає. Поточних рахунків, відкритих в інших установах банків немає.
Заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями на неї, продуктам харчування та енергоносіям відсутня.

Головний бухгалтер                                                                       Є.О. ШепельБІЛОЗЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
48 сесія шостого скликання
РІШЕННЯ
27 лютого 2015                                                                   № 557

Про внесення змін до рішення 46 сесії
селищної ради 6 скликання від 30 січня
2015 року №546 «Про селищний бюджет
Білозерської селищної ради на 2015 рік»

Керуючись пунктом 23 розділу 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 14, статті 22, статті 23, статті 72, статті 75, пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.                 Внести зміни до рішення 46 сесії селищної ради 6 скликання від 30 січня 2015 року №546 «Про селищний бюджет Білозерської селищної ради на 2015 рік»:
1.1. Спрямувати на покриття дефіциту загального фонду селищного бюджету нерозподілений залишок коштів, який склався станом на 01.01.2015 року у сумі 99350 грн, згідно додатку №1 (додається).
1.2. Спрямувати на покриття дефіциту спеціального фонду (бюджету розвитку) селищного бюджету залишок коштів, який склався станом на 01.01.2015 року у сумі 1 020 000 грн, згідно додатку №2 (додається).
1.3.  Спрямувати на покриття дефіциту спеціального фонду (фонду охорони навколишнього середовища) селищного бюджету залишок коштів, який склався станом на 01.01.2015 року у сумі 238300,00 грн., згідно додатку №3 (додається).
2.                 Передати Білозерській районній раді повноваження щодо здійснення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних та фізичних осіб, що не належать до національного архівного фонду.
3.                 Доручити селищному голові укласти угоду про передачу іншої субвенції у вигляді міжбюджетного трансферту на виконання програми підтримки та розвитку Трудового архіву в районі на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням районної ради від 02.02.2011 року № 57 із змінами.
4.                 Визначити отримувачем коштів та замовником робіт з корегування робочого проекту «Реконструкція КНС №2 в смт Білозерка» під розміщення очисних споруд за технологією «Біотал» Комунальну установу з капітального будівництва та експлуатації Херсонської обласної ради.
5.                 Затвердити перелік природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища у складі селищного бюджету на 2015 рік (додається).
6.                 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, бюджету та фінансів.


Секретар селищної ради                                                                О.М. КучерДодаток №2
до рішення __ сесії селищної ради
від ____________ №_____

Розшифровка до уточнення бюджету


                                         рішення сесії від _________________ №___                                    спеціальний фонд


4.1

Видатки, проведені за рахунок коштів отриманих
 як плата за послуги, що надаються бюджетними установами (КБКД 25010000 )


                                                                      грн.

Установи
КФК
КЕКВ
Сума
всього
за рах
 залишку
за рах
власних надх
перерозпо-діл коштів
передача із загального фонду

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Разом
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
4.2.
Видатки, проведені за рахунок коштів отриманих
 із інших джерел власних надходжень бюджетних установ ( КБКД 25020000 )


                                                                      грн.

Установи
КФК
КЕКВ
Сума
всього
за рах
 залишку
за рах
власних надх
перерозпо-діл коштів
передача із загального фонду
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Разом
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
4.3.

Видатки, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки


                                                                      грн.

Установи
КФКВ
КЕКВ
Сума
всього
за рах
 залишку
за рах Інша субвенція
перерозпо-діл коштів
За рахунок надходжень

1
Білозерська селищна рада
070101
3132
100434,00
100434,00
- 
- 
- 

2
110204
3132
10574,10
10574,10
- 
- 
- 

3
150101
3122
691001,90
691001,90
- 
- 
- 

4
170703
3132
100000,00
100000,00
- 
- 
- 

5
180109
2281
117990,00
117990,00
- 
- 
- 

6
240602
3122
93300,00
93300,00
- 
- 
- 

7
Комунальна установу з капітального будівництва та експлуатації Херсонської обласної ради
240603
3210
145000.00
145000.00
- 
- 
- 


Разом


1258300,00
1258300,00
- 
- 
- 


Секретар ради                                                                     О.М. Кучер

Головний бухгалтер                                                                       Є.О. Шепель

Додаток №1 до рішення ___ сесіїВід ___________________

Спрямування нерозподіленого залишку коштів, який склався станом на 01.01.2015 року на покриття дефіциту загального фонду селищного бюджету КФК
 КЕКВ
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Разом
010116
2210
1300,00
1300,00
010116
2240
5000,00
5000,00
070101
2210
9800,00
9800,00
070101
2250
420,00
420,00
100202
2610
50000,00
50000,00
100203
2210
1520,00
1520,00
100203
2240
8750,00
8750,00
250380
2620
21673,24
21673,24
250404
2210
886,76
886,76
Разом

99350,00
99350,00

Секретар ради                                                                     О.М. Кучер

Головний бухгалтер                                                                       Є.О. Шепель

Додаток №33
до рішення __ сесії селищної ради
                                                                                                                                                                                                    від ____________ №_____
Перелік об’єктів, видатки на які у 2015  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
(грн.)
Код типової відо-мчої класифікації видатків місце-вих бюджетів
Назва головного розпорядника коштів
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації; тощо
Загальний обсяг фінансування будівництва
Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки
 Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки
Разом
видатків на поточний рік
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
001
Білозерська селищна рада

150101
Капітальні вкладення
Будівництво вуличного освітлення  вулиць Фестивальна, Жовтнева, Тайгова, провулку Чаленка, вул. Пушкіна, Молодіжної, К. Маркса, провулку Лікарняного, Батумська, Комсомольська, Пролетарська, Будьоного Білозерської селищної в смт Білозерка Херсонської області
691001,90


691001,90
070101
Дошкільні заклади освіти
Капітальний ремонт ясла-садка №2(2572,00грн), №4(2764,00 грн), капітальний ремонт опалювальної мережі ясла-садка №4 (95098грн)
100434,00


100434,00
110204
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
Капітальний ремонт будівлі Черешенського сільського клубу
10574,10


10574,10
170703
Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг
капітальний ремонт вул. Михайлевського в смт Білозерка

100000,00


100000,00
180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій
розроблення містобудівної документації
117990,00


117990,00

Всього

 1 020 000,00


 1 020 000,00

Секретар ради                                                                                О.М. Кучер


Головний бухгалтер                                                             Є.О. Шепель      

П О Г О Д Ж У Ю                                                                                                                                                                 З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Директор департаменту екології  та                                                                                                                                    рішення ___ сесії селищної ради
природних ресурсів Херсонської                                                                                                                                        від ____________ №_____
обласної державної адміністрації

____________________________
“_____” _____________ 2015 р.
Перелік
природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього
природного середовища у складі селищного бюджету Білозерської селищної ради на 2015 рік

Поряд­ковий №
Заходи
Обсяг фінансування, тис. грн.
№ пункту постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1147
Підстава
Розпорядники коштів
1
Здійснення робіт з корегування робочого проекту «Реконструкція КНС №2 в смт Білозерка» під розміщення очисних споруд за технологією «Біотал»

145,0
1
Програма охорони навколишнього природного середовища, Програма підтримки і розвитку малою комунального підприємства «Водограй» на 2015 рік
Комунальна установа з капітального будівництва та експлуатації Херсонської обласної ради
2
Виготовлення проекту будівництва полігону твердих побутових відходів
93,3
68
Програма охорони навколишнього природного середовища, Програма благоустрою території Білозерської селищної ради на 2015 рік
Білозерська селищна рада

Секретар ради                                                                                    О.М. Кучер


БІЛОЗЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
46 сесія шостого скликання
РІШЕННЯ
30 січня 2015 року                                                                   № 546

Про селищний бюджет
Білозерської селищної ради на 2015 рік

            Відповідно до статті 43, статті 55, статті 73, статті 77 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  селищна рада
В И Р І Ш И Л А:

1. Установити загальний обсяг доходів селищного бюджету на 2015 рік у сумі 7791989 гривень. Обсяг  доходів загального фонду бюджету визначено  в сумі 7208589 гривень, спеціального фонду  бюджету  в сумі   583400 гривень (додаток 1).
2. Затвердити загальний обсяг видатків селищного бюджету на 2015 рік у сумі 7741989 гривень, в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 6930589 гривень та видатків спеціального фонду бюджету  в сумі 811400 гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).
3. Установити профіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 228000  гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 6 до цього рішення.
4. Установити дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 228000  гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду),  згідно з додатком  6 до цього рішення.
5. Установити розмір оборотного  касового залишку бюджетних коштів на 2015 рік в сумі 500 гривень.
6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2015 рік на загальну суму 4930589 гривень.
7. Установити обсяг надання кредитів з селищного бюджету у сумі 50000 гривень у 2015 році, що здійснюється по загальному фонду ( додаток  5 до цього рішення).
8. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 7).
9. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду селищного бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:
 - оплата праці працівників бюджетних установ ;
 - нарахування на заробітну плату;
 - придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
 - забезпечення продуктами харчування;
 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 - поточні трансферти населенню;
10. Затвердити в складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію місцевих галузевих програм на загальну суму 1442400 гривень, додаток 8.
11. Дозволити селищному голові в процесі виконання селищного бюджету за обґрунтованим поданням керівників підвідомчих установ здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах  коду функціональної класифікації  розпорядженням селищного голови з подальшим затвердженням цих змін на сесії.
12. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
13. Керівники установ і організацій:
- беруть бюджетні зобов'язання в обсягах, що не перевищують суми бюджетних призначень, у разі їх перевищення ці зобов'язання не підлягають оплаті за рахунок коштів селищного бюджету;
- здійснюють закупівлю товарів, робіт, послуг згідно Закону України «Про здійснення державних закупівель» №2289-VI від 01.06.2010 року за тендерними процедурами;
- забезпечують надходження благодійних внесків від юридичних та фізичних осіб у грошовій формі через рахунки бюджетних установ, відкриті в Управлінні  Державної казначейської служби України у  Білозерському  районі Херсонської області, із складанням відповідних кошторисів за спеціальним фондом та спрямовують їх на зменшення зобов'язань по видатках загального фонду, які не забезпечені бюджетним фінансуванням, і в першу чергу на захищені статті.
14. Установити, що керівники бюджетних установ Білозерської селищної ради  утримують  чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затверджених у кошторисах.
  15. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право селищному голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;
               16. Надати право Білозерському селищному голові у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти передбачати попередню оплату лише у разі закупівлі:
               16.1. на строк не більше одного місяця:
- послуг пошти та зв’язку;
- послуг з енергопостачання;
- товарів, робіт і послуг, пов’язаних з організацією та проведенням офіційних державних та міжнародних заходів, з’їздів, конференцій, а також виборів і референдумів;
- інших товарів вартістю не більш як 100 тис. гривень;
- інших робіт і послуг, якщо розмір такої оплати не перевищує 30 відсотків їх вартості;
16.2. на строк не більше трьох місяців:
- робіт із нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення, придбання основних засобів і житла;
- науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
- програмного забезпечення (програмних продуктів, зокрема ліцензійних примірників комп’ютерних програм, інформаційних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних) та робіт з його створення;
              16.3. на строк не більше одного року:
- періодичних видань.
17. Доручити селищному голові підписати угоду з Білозерською районною  радою про передачу субвенції на утримання установ освіти та культури.
            18. Додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8  до цього рішення є його невід'ємною частиною.
19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, бюджету та  фінансів.

Селищний голова                                                                           О.В. Царюченко 

Немає коментарів:

Дописати коментар